อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-10-05] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบคลองลำอ้ายเสาใหญ่ หมู่ที่ 6,11 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม