อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-10-15] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชมคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม