ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2020-12-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำฉากกั้นคูหา และเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ของอำเภอบางเลน(ตำบลคลองนกกระทุง) จำนวน 6 หน่วย