ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-03-09] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหลังอนามัยทิศใต้ หมู่ที่ 2-3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 141 เมตร