ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-03-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลฟิวเซฟ จำนวน 2,000 ลิตร