ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-04-09] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค ฮิตาชิ ZX200 หมายเลขทะเบียน คต 098 ยครปฐม จำนวน 13 รายการ