ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-05-07]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองเต่าดำ หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 1,047 เมตร