ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-05-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 43 คน