ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-10-18] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,282 ชุด