ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-11-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 42 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564
สอบถาม