ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-08] ประกาศผลการพิจารณา โครงการจัดซื้อแก๊สหุงต้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)