ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-05] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม