ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-15] ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อแก๊สหุงต้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)