ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-15] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565