ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-11-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ฟุต พร้อมไม้พาย จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สอบถาม