ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-10-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซลฟิวเซฟ จำนวน 2,000 ลิตร