ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-12-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 41 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564
สอบถาม