ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-02] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์สำรองข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ฯ จำนวน 1 ชุด เลขรหัสพัสดุ 519-60-0006 ของกล้องวงจรปิด ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)