ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-12-13] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
สอบถาม