ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำสุขาลอยน้ำ พร้อมสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม