ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-15] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 8 รายการ