ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-15] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางเฆ่ฝั่งใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม