ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-16] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฯ รวม 7 คัน จำนวน 78 รายการ