ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-16] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายหัวไผ่ลุงบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม