ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-22] ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ XEROX รุ่น DocuCentre SC 2020 เลขรหัสพัสดุ 417-62-0013