ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-28] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองนกระทุง เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม