ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-12-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ OKI LP 761 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 ชุด