ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564