ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-04] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 รายการ