ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2022-01-05] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบึงกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม