ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-01-27] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม