ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-01-31] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลท่ากระชับ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม