ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-02-21] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองบางแก้วฟ้า 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบถาม