ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-02-25] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบถาม