ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-03-07] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 39 คน ของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2565
สอบถาม