ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยสำนักปลัดฯ นำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณการร่วมกับโครงการจังหวัดน
ภาพกิจกรรม

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยสำนักปลัดฯ
นำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณการร่วมกับโครงการจังหวัดนครปฐม
พบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม