ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยสำนักปลัดฯ นำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวั