Check In กินเที่ยว

ร่วมสืบสานประเพณี ชวนเที่ยวงาน "จุดตะเกียงเจ้าพายุ"

ร่วมสืบสานประเพณี
ชวนเที่ยวงาน "จุดตะเกียงเจ้าพายุ"
ณ วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 
ชมเเละร่วมจุดตะเกียงเจ้าพายุ เเละตะเกียงโบราณหายาก
บริการซ่อมตะเกียงให้กับพ่อเเม่พี่น้อง ให้ตะเกียงกลับมาสว่างอีกครั้ง
 
ใครพลาดงานนี้ ไปพบกันอีกครั้งที่ วัดทรงคนอง
วันที่ 7 มีนาคม 2563
 
เครดิต จากเพจ  #กินเที่ยวนครปฐม