กิจกรรม
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลแก่ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคมในการจัดการโควิด-19
สอบถาม