กิจกรรม
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กีฬาจตุรมิตร" ครั้งที่ 9
นอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กีฬาจตุรมิตร" ครั้งที่ 9 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาของ 4 โรงเรียน ได้แก่ ราชินีบูรณะ พระปฐมวิทยาลัย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม และ สิรินธรราชวิทยาลัย
สอบถาม