กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยากง
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยากง ตำบลธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 โดยมาเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ และร่วมกันตักผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลออกจากแหล่งน้ำด้วย
สอบถาม