กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และ ททบ. 5 ได้เข้าสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามเกี่ยวการดำเนินการของ อบจ.นครปฐม ในด้านต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และ ททบ. 5 ได้เข้าสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามเกี่ยวการดำเนินการของ อบจ.นครปฐม ในด้านต่างๆ โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้กล่าวว่า อบจ.นครปฐม ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ การจัดหาวัคซีน Covid-19, การสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการด้าน Covid-19, การจัดโครงการ telemedicine, การสนับสนุนด้านการศึกษา, การรับถ่ายโอน รพ.สต., และการสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ มีโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์มากมาย ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม