กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบจ.นครปฐม ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมร่มรื่น น่ามอง และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
สอบถาม