กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นาย จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นาย จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อบจ.นครปฐม

สอบถาม