กิจกรรม
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น อุปถัมภ์) และหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น อุปถัมภ์) และหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้
สอบถาม