กิจกรรม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น" ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา