กิจกรรม
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ (ภรรยา), ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยน และเยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาและไก่
สอบถาม