กิจกรรม
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม