กิจกรรม
วันพุธที่ 9 พ.ย 2565 เบลา 09.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข บวรเข้มแข็ง ในโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมบูรณาการร่วมตามอนุเคราะห์ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม