กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม โครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 ปี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม